Maseda García, R. ., Gámez Fuentes, M. J. ., & Gómez Nicolau, E. . (2022). White anger, Black anger: The politics of female rage in Little Fires Everywhere (HULU, 2020): . IC Revista Científica De Información Y Comunicación, (19), 295-320. https://doi.org/10.12795/IC.2022.I19.14