Grossegesse, O. (2010) «A tragédia da impossibilidade do evento: os maias; o big brother e a pedagogia dos média», IC Revista Científica de Información y Comunicación, 0(7). Disponible en: https://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/219 (Accedido: 16junio2024).