Gómez Mompart, Josep Lluís, Universitat de València